Lezing: Het leven en werk van Fransiscus van Assisi

Wees geloofd, mijn Heer, met al uw schepselen,
in het bijzonder meneer Broeder Zon,
die de dag brengt en ons door zichzelf verlicht.
En hij is mooi en stralend met grote glans.
Van U, allerhoogste, toont hij het zinnebeeld.
(fragment Zonnelied)

Heilige tegen wil en dank…

Franciscus van Assisi, die in deze lezing centraal staat, blijft voor velen in de westerse wereld –of ze nu rooms-katholiek of protestant zijn, of geen geloof hebben- het voorbeeld bij uitstek van een christen. In de tijd waarin de rooms-katholieke Kerk op het toppunt van haar macht en rijkdom stond, was zijn leven voor de armoede zoals dat door Jezus Christus zelf werd voorgestaan een welsprekende herinnering aan de waarden van het evangelie.

Door middel van kunst (onder andere de fresco’s in de bovenkerk van Assisi), muziek en video beelden proberen we de door eenvoud ontroerende Franciscus van Assisi te achterhalen. We zullen ontdekken dat zijn denken en zijn passies in de wereld en de ‘wereld van de kunst’ veel invloed hebben gehad.

Tevens is er aandacht voor de vele legenden die ontstaan zijn rond Franciscus.

Scroll naar boven