Lezing: De tragedie van de katharen

De ‘perfectie’ droegen een zwart gewaad, beweerden dat ze kuis waren en zworen, vlees, eieren en kaas af. Ze wilden doen voorkomen of ze geen leugenaars waren alhoewel ze voortdurend logen,in het bijzonder over God!
Pierre des Vaux-de-Cernay
(cisterciënzer monnik en katharen vervolger)

De katharen beschouwde zichzelf als de erfgenamen van de ware christelijke nalatenschap. Het kathaarse gedachtegoed was gebaseerd op veel oudere (gnostische) dualistische ideeën, zoals de principes ‘goed en kwaad’ die niet met elkaar verenigd konden worden. Ze waren de meest geduchte tegenstanders van de katholieke kerk in de twaalfde en dertiende eeuw en werden door deze kerk genadeloos vervolgd.

In deze lezing gaan we in op de fascinerende oorsprong, verspreiding en ondergang van het katharisme. Ook is er aandacht voor de doorwerking in de ‘mythe der katharen’, zoals verbindingen met tempeliers of de queeste naar de heilige graal.

Lezing met lichtbeelden en videofragmenten.

Scroll naar boven