VANAF EIND JANUARI 2024

CURSUS FILOSOFIE

'De geest uit de fles'

Hoe werd de moderne mens wie hij is?

We begrijpen onszelf en onze eigen tijd pas wanneer we onze geschiedenis begrijpen.  Aan de hand van het fascinerende boek De geest uit de fles van Ger Groot gaan we de geschiedenis van de moderne filosofie na en proberen te achterhalen hoe wij, zelfbewuste én onzeker mensen, zijn geworden wie we zijn. Wie is de mens? Waar komen we vandaan en waar gaan we heen?

Focus van de cursus ligt daarbij op het steeds veranderende zelf-begrip sinds de verlichting, onze individualiteit, onze vrijheid, onze uniciteit en onze gevoelens. Met de filosoof Descartes heeft de radicale twijfel zijn intrede gedaan en is ‘de geest uit de fles’. Filosofie wordt dan ook geplaatst in context met geschiedenis, maatschappij en cultuur.

‘Wie goed kijkt en luistert, kan in de architectuur van de Amsterdamse School, de schilderkunst van Caspar David Friedrich, de opera’s van Wagner of een lied van Ramses Shaffy de filosofie van hun tijd waarnemen. Je ziet en hoort Kant en Schiller, Nietzsche en Sartre door de kunstwerken heen. Filosofie is overal, in alle hoeken van de samenleving – niet alleen in de kunsten, maar ook in reclameboodschappen, in pornografie en zelfs in de graffiti op straat.’- Ger Groot

De cursus is een enerverende reis door de geschiedschrijving, onze cultuur (muziek en kunst) en het filosofisch denken dat daarvan zijn weerslag vormt (of erop vooruitliep). We zullen ontdekken dat de filosofie zich niet alleen te vinden is in teksten en boeken, maar overal om ons heen in de wereld. Bij de behandeling van de thematiek speelt de inbreng van iedere cursist een belangrijke rol. Ook wordt gestreefd om telkens een link te leggen met de actualiteit.

De cursus bestaat uit 2 delen, deel 1 in het voorjaar en deel 2 in het najaar. Maar kan ook afzonderlijk gevolgd worden. De cursus wordt ondersteund met multimedia (film, beeld, muziek) en bestaat uit 5 twee wekelijkse lessen op donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur. 

Ook staat de mogelijkheid op het programma om na afsluiting van de cursus gezamenlijk na te praten  tijdens een lunch of diner.  Dit in natuurlijk in gezamenlijk overleg. Eten en drankjes zijn voor eigen rekening. 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DEEL 1: Data: 8 februari 2024, 22 februari 2024, 7 maart 2024, 21 maart 2024, 4 april 2024 (eventuele inhaaldatum 18 april 2024)

LESSEN: 5 lessen van 2.30 uur (13.30-16.00 uur)

KOSTEN: €100,00 (inclusief digitaal materiaal en exclusief boek (niet verplicht), in de reader kun je je desgewenst verdiepen in de filosofische teksten van de denkers die we behandelen. Ook wordt er tijdens de les of per mail nog aanvullend materiaal uitgereikt of verstuurd. )

DOCENTE: drs. Jana Waarts

WAAR: Winterdijk30b  ZIE:  ROUTEBESCHRIJVING EN ADRES   

De cursus is VOL!!!! Inschrijven alleen nog voor wachtlijst

Inschrijven WACHTLIJST

    Scroll naar boven