hero-front

Paideia is een centrum/academie voor Kunst en Cultuur

Paideia organiseert cursussen, lezingen en verdiepingsdagen op kunst, cultureel en filosofisch gebied. Er wordt ingegaan op de unieke waarde van Kunst en Cultuur en het erfgoed van kunstenaars en denkers dat ons door de eeuwen heen is aangereikt en vaak nog altijd actueel blijkt te zijn. Er is veel aandacht voor historische achtergronden, muziek, film en de tijdgeest waarin de kunstenaars en denkers leefden en hun werken zijn ontstaan.

Kunst en denken uit vele eeuwen geeft inzicht en inspireert nog altijd in onze moderne en steeds complexere wereld. 

EXTRA UITGEBREIDE ONLINE LEZING

ANSELM KIEFER

 

De komende maanden is in Museum Voorlinden in Wassenaar de solo-tentoonstelling Bilderstreit te zien van de belangrijkste en bijzonder intrigerende eigentijdse  Duitse kunstenaar Anselm Kiefer (1945). Inmiddels draait ook de film Anselm van Wim Wenders in de bioscoop. 

In deze lezing belichten we aan de hand van een aantal belangrijke werken, de diepere lagen en betekenissen van het gigantisch oeuvre van Anselm Kiefer. Een oeuvre dat kan worden omschreven als ‘beeldtaal van de herinnering’.

We besteden ruim aandacht aan de diep emotionele thema’s in zijn werk, die zich tonen door mythen van transformatie, vergankelijkheid, vernietiging en wedergeboorte. Ook laat hij ons zien dat de culturele achtergrond niet los gezien kan worden van de geschiedenis. Kiefer is vooral ook een centrale figuur in de bewustwording van Duitsland na de Tweede Wereldoorlog.

KUNSTGESCHIEDENIS VOORJAAR 2024

Grand Tour: Europa, 'het grootste museum ter wereld van kunst en cultuur’

La Grande Bellezza (De grote schoonheid)

De klassieke Grand Tour was tussen de late 16de en 20ste eeuw een reis door Europa. In de cursus maken we ook een Grand Tour en bezoeken de belangrijke steden en hun onweerstaanbare kunstwerken. Het ideaal van de Grand Tour was een kosmopolitische opleiding. Europa wordt wel gezien als het ‘grootste museum’ ter wereld, met als hoogtepunt Italië, dat de meeste werelderfgoed Unesco locaties ter wereld heeft.

In deze cursus reizen we naar de mooiste Unesco bestemmingen en maken we een zogenaamde Grand Tour. We maken zowel kennis met de klassieke Grand Tour, als de ‘moderne Grand Tour’.  

VANAF FEBRUARI 2024

CURSUS FILOSOFIE: 'DE GEEST UIT DE FLES'

Hoe werd de moderne mens wie hij is?

We begrijpen onszelf en onze eigen tijd pas wanneer we onze geschiedenis begrijpen. Aan de hand van het fascinerende boek De geest uit de fles van Ger Groot gaan we de geschiedenis van de moderne filosofie na en proberen te achterhalen hoe wij de zelfbewuste én onzekere mens zijn geworden die we zijn.

Focus van de cursus ligt daarbij op het steeds veranderende zelf-begrip, onze individualiteit, onze vrijheid, onze uniciteit en onze gevoelens.  

De cursus is een enerverende reis door de geschiedschrijving, onze cultuur (musiek en kunst) en het filosofisch denken dat daarvan zijn weerslag vormt (of erop vooruitliep). We zullen ontdekken dat de filosofie niet alleen te vinden is in teksten en boeken, maar overal om ons heen in de wereld.  

ZOMERACADAMIE 2024

WAT IS KUNST???

Wie bepaalt eigenlijk wat kunst is? Is kunst een kwestie van smaak?

Wat kunst precies is daar denkt bijna iedereen anders over. Maar wat verstaan we nu eigenlijk precies onder kunst? 

Een van de eerste vragen waarop men een antwoord probeert te geven of te vinden is meestal die naar de kunst zelf. Wat is kunst? Wat is het wezen van kunst? Wat maakt kunst tot kunst? En kan kunst helpen bij levensvragen? Kan kunst zingeving of troost bieden? Welke plaats zou kunst in ons leven moeten of kunnen innemen en wat betekent een bepaald kunstwerk voor je? 

Kunst kan gevoelens in mensen opwekken. Kunst kan spreken over dingen die men moeilijk met woorden kan omschrijven zoals verdriet, woede, angst en liefde. Dus het uiterlijke kan ook naar het innerlijke brengen. Maar ook intrigerend en fascinerend zijn vragen naar de extase door schoonheid, die bijvoorbeeld kan worden ervaren in muziek, en zelfs in het kwaad of het lijden. Kan een film  ‘denken’ tonen of ons denken beïnvloeden? Wanneer ben je eigenlijk een kunstenaar? Wat maakt iemand tot een kunstenaar?   Of is zoals volgens de beroemde Duitse kunstenaar Joseph Beuys ‘Iedereen een kunstenaar’?

In deze zomeracademie zullen we ontdekken dat er vele perspectieven mogelijk zijn om naar kunst te kijken en over kunst te denken. Uw idee van kunst zal hierna hoogst waarschijnlijk veranderd zijn. 

Over Kunst en Cultuur centrum Paideia

Paideia staat al vanaf de oudheid voor een dialogische manier van denken, die deel uitmaakt van de opvoeding tot (een volledig) mens. Het begrip is vooral van belang voor het humanisme. Kennis en de betekenis van cultuur (beeldende kunst, muziek, literatuur en filosofie) dragen  hier aan bij  en daarmee aan de ontwikkeling van  je talent. Het geeft je nieuwe en andere perspectieven om de wereld en de mens te bekijken. 

Jana Waarts geeft deze cursussen en lezingen vanuit de multidisciplinaire studie cultuurwetenschappen en kunstgeschiedenis. Zij heeft eigen cursussen kunst en cultuur ontwikkeld en geeft tevens les/lezingen bij diverse instellingen, HOVO, Het Pieck, Etadoro en diverse musea. In de cursussen kunst- en cultuur komen vele kunstdisciplines –beeldende kunst, architectuur, muziek, dans en theater/drama aan de orde. Ook worden sommige cursussen aangevuld met  kunstbeschouwing.

Daarnaast zijn er cursussen  gericht op filosofische onderwerpen.

Scroll naar boven