hero-front

Paideia is een centrum/academie voor Kunst en Cultuur

Paideia organiseert cursussen, lezingen en verdiepingsdagen op kunst, cultureel en filosofisch gebied. Er wordt ingegaan op de unieke waarde van Kunst en Cultuur en het erfgoed van kunstenaars en denkers dat ons door de eeuwen heen is aangereikt en vaak nog altijd actueel blijkt te zijn. Er is veel aandacht voor historische achtergronden, muziek, film en de tijdgeest waarin de kunstenaars en denkers leefden en hun werken zijn ontstaan.

Kunst en denken uit vele eeuwen geeft inzicht en inspireert nog altijd in onze moderne en steeds complexere wereld. 

NAJAAR 2023

ONLINE VERDIEPINGSCOLLEGES

Vanaf 30 september 2023 is in het Noordbrabants Museum in Den Bosch de unieke en ambitieuze tentoonstelling te zien:

BRUEGHEL: DE FAMILIE REÜNIE

meesterschap, kijkplezier en gelaagdheid van betekenissen in de vele details

In het Noordbrabants Museum in Den Bosch is vanaf 30 september 2023 een grote en ambitieuze tentoonstelling te bewonderen van een van de meest gerenommeerde kunstenaarsfamilies tussen 1550 en 1700 in West-Europa: de familie Brueg(h)el. Ook vrouwen uit de verschillende generaties Brueghel komen voor het eerst aan bod.

De familie Brueghel -ook wel gespeld als Bruegel- was twee eeuwen lang een zeer succesvolle dynastie, die bestond uit een aantal generaties. De verbanden tussen deze generaties worden ruim belicht aan de hand van hun werken.

De stamvader en bekendste van de familie is Pieter Breughel de Oude (1525/1530-1569). Veel van zijn werken hebben een bijzondere plaats gekregen in ons collectief geheugen. Naast het enorme kijkplezier is er in zijn werken altijd een visuele gelaagdheid aan betekenissen die vooral in de details zichtbaar worden.

Ook zijn twee zonen Pieter en Jan en hun zonen en daar weer de zonen van etc. werden schilder. In deze korte colleges gaan we op ontdekkingstocht door de werken van deze verschillende generaties.

KUNSTGESCHIEDENIS VOORJAAR 2024

Grand Tour: Europa, 'het grootste museum ter wereld van kunst en cultuur’

La grande bellezza (De grote schoonheid)

 

Europa wordt wel gezien als het ‘grootste museum’ ter wereld, met Italië als hoogtepunt, dat de meeste werelderfgoed Unesco locaties ter wereld heeft.

In deze fascinerende cursus is reizen en het verlangen naar ‘schoonheid voor de ziel’ een belangrijk onderwerp. We verplaatsen ons dan ook naar de mooiste en intrigerendste bestemmingen en maken een zogenaamde Grand Tour. We bezoeken de belangrijkste steden en hun onweerstaanbare kunstwerken. We maken zowel kennis met de klassieke Grand Tour, als de ‘moderne Grand Tour’.

Het accent in de cursus ligt op de kunst en cultuur en er zullen dan ook vele kunstenaars en hun vaak magnifieke kunstwerken de revue passeren.

VANAF EIND JANUARI 2024

CURSUS FILOSOFIE: 'DE GEEST UIT DE FLES'

Hoe werd de moderne mens wie hij is?

We begrijpen onszelf en onze eigen tijd pas wanneer we onze geschiedenis begrijpen. Aan de hand van het fascinerende boek De geest uit de fles van Ger Groot gaan we de geschiedenis van de moderne filosofie na en proberen te achterhalen hoe wij de zelfbewuste én onzekere mens zijn geworden die we zijn.

WINTER ACADAMIE FEBRUARI 2024

WAT IS KUNST???

Wie bepaalt eigenlijk wat kunst is? Is kunst een kwestie van smaak?

Wat kunst precies is daar denkt bijna iedereen anders over. Maar wat verstaan we nu eigenlijk precies onder kunst? 

Een van de eerste vragen waarop men een antwoord probeert te geven of te vinden is meestal die naar de kunst zelf. Wat is kunst? Wat is het wezen van kunst? Wat maakt kunst tot kunst? En kan kunst helpen bij levensvragen? Kan kunst zingeving of troost bieden? Welke plaats zou kunst in ons leven moeten of kunnen innemen en wat betekent een bepaald kunstwerk voor je? 

Kunst kan gevoelens in mensen opwekken. Kunst kan spreken over dingen die men moeilijk met woorden kan omschrijven zoals verdriet, woede, angst en liefde. Dus het uiterlijke kan ook naar het innerlijke brengen. Maar ook intrigerend en fascinerend zijn vragen naar de extase door schoonheid, die bijvoorbeeld kan worden ervaren in muziek, en zelfs in het kwaad of het lijden. Kan een film  ‘denken’ tonen of ons denken beïnvloeden? Wanneer ben je eigenlijk een kunstenaar? Wat maakt iemand tot een kunstenaar?   Of is zoals volgens de beroemde Duitse kunstenaar Joseph Beuys ‘Iedereen een kunstenaar’?

In deze winteracademie zullen we ontdekken dat er vele perspectieven mogelijk zijn om naar kunst te kijken en over kunst te denken. Uw idee van kunst zal hierna hoogst waarschijnlijk veranderd zijn. 

Over Kunst en Cultuur centrum Paideia

Paideia staat al vanaf de oudheid voor een dialogische manier van denken, die deel uitmaakt van de opvoeding tot (een volledig) mens. Het begrip is vooral van belang voor het humanisme. Kennis en de betekenis van cultuur (beeldende kunst, muziek, literatuur en filosofie) dragen  hier aan bij  en daarmee aan de ontwikkeling van  je talent. Het geeft je nieuwe en andere perspectieven om de wereld en de mens te bekijken. 

Jana Waarts geeft deze cursussen en lezingen vanuit de multidisciplinaire studie cultuurwetenschappen en kunstgeschiedenis. Zij heeft eigen cursussen kunst en cultuur ontwikkeld en geeft tevens les/lezingen bij diverse instellingen, HOVO, Het Pieck, Etadoro en diverse musea. In de cursussen kunst- en cultuur komen vele kunstdisciplines –beeldende kunst, architectuur, muziek, dans en theater/drama aan de orde. Ook worden sommige cursussen aangevuld met  kunstbeschouwing.

Daarnaast zijn er cursussen  gericht op filosofische onderwerpen.

Scroll naar boven