Lezingen

In de lezingen worden de onderwerpen vanuit een historisch, cultureel, actueel en multidisciplinair perspectief benaderd en besproken. Op natuurlijke en samenhangende wijze –aan de hand van licht- en filmbeelden en muziek- worden beeldende kunst, muziek of literatuur in de ‘tijdsgeest’ geplaatst, waarbij de kunstenaars ook met name als personen tot leven komen. De lezingen duren 2 uur (inclusief een korte pauze). Kosten 150 euro. Mocht u uitgebreidere informatie willen of belangstelling hebben voor het boeken van een lezing dan kunt u contact opnemen via het contactformulier of bellen naar 0416 333216, maar mailen kan ook naar paideia@ziggo.nl . Mocht u een ander onderwerp dan hieronder aangegeven willen dan kunt u altijd contact opnemen. Wilt u een lezing boeken (als vereniging, instelling etc.) dan vindt u hieronder verschillende onderwerpen

Lezing: Het hartstochtelijke leven van Vincent van Gogh

In 2015 is het 125 jaar geleden van Vincent van Gogh (1853-1890) stierf. Ter gelegenheid hiervan staat in deze lezing het leven en werk van deze wereldberoemde Nederlandse schilder centraal. We volgen zijn jaren van zoektocht, aan de hand van een leven dat getekend werd door grote problemen en dieptepunten. Hij verlangde sterk en voortdurend naar erkenning, liefde en succes. Het gevoel van ongelukkig zijn, uitgedrukt in een stroom van brieven aan zijn broer Theo, is in zijn kunst omgezet in een hartstochtelijk zoeken naar stabiliteit, waarheid en het leven zelf.

Lezing: Camille Claudel en Auguste Rodin.‘Een passie voor beeldhouwkunst’

In cultureel opzicht was het einde van de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw (het zogenaamde fin de siècle) een fascinerende en bloeiende tijd, die allerlei nieuwe stromingen als de Art Nouveau en het Symbolisme voortbracht. We kijken in deze lezing naar het leven en de werken twee van de grootste kunstenaars van Frankrijk die in het fin de siècle werkten en leefden, Camille Claudel en Auguste Rodin.

Lezing : Hildegard von Bingen (In nomine femineo indocta)

In deze lezing staat de middeleeuwse mystica Hildegard von Bingen centraal. We verdiepen ons in haar leven en werk. Zij was onder meer actief op het gebied van religie, kosmologie, wetenschappen, filosofie, muziekcompositie, poëzie, plantkunde en linguïstiek. In haar eigen tijd werd ze al als zeer bijzonder beschouwd.

Lezing: De sublieme schoonheid in de romantiek, zowel in de schilderkunst als in de muziek

In deze lezing ontmoeten we de schilder Caspar David Friedrich en de componist Franz Schubert als bekendste vertegenwoordigers van de Romantiek die zich vanuit Duitsland over heel Europa verspreidde. Casper David Friedrich zag Kunst als middelares tussen natuur en mens en streefde ernaar dat zijn landschapsschildering, in tegenstelling tot het heroïsch landschap, een subtiele, subjectieve natuurbeleving en gevoelservaring opriep. Zijn landschappen zijn groots en verlaten. De stoffering versterkt de opgeroepen stemming.

Lezing: De Gouden schemer van de mozaïeken van Ravenna

Deze lezing gaat over de schatkamer van vroegchristelijke en byzantijnse kunst: Ravenna. De schitterende monumenten van mozaïekkunst dankt Ravenna aan een uitzonderlijke bloeiperiode in de 5e – 6e eeuw. Ravenna werd de hoofdstad van het Romeinse rijk, met de haven als venster naar de rest van de wereld. Na de val van het rijk bleef de stad bloeien. Na 493 heerste koning Theodorik vanuit de stad over een groot deel van Italië, net als de Byzantijnse keizer Justinianus na 540. Beiden verfraaiden de stad met kerken en religieuze monumenten, die werden versierd met mozaïeken.

Lezing: Het leven en werk van Fransiscus van Assisi

Franciscus van Assisi, die in deze lezing centraal staat, blijft voor velen in de westerse wereld –of ze nu rooms-katholiek of protestant zijn, of geen geloof hebben- het voorbeeld bij uitstek van een christen. In de tijd waarin de rooms-katholieke Kerk op het toppunt van haar macht en rijkdom stond, was zijn leven voor de armoede zoals dat door Jezus Christus zelf werd voorgestaan een welsprekende herinnering aan de waarden van het evangelie.

Lezing: Rondom Rembrandts leven en werk

Het is inmiddels ruim 400 jaar geleden dat Rembrandt van Rijn in Leiden het levenslicht zag. Rembrandt was en is de Hollandse meester die als geen ander licht en donker in verf kon vangen, maar ook als tekenaar en etser ongeëvenaard is. In zijn werk komt door de tijd heen het licht-donker contrast steeds sterker naar voren, de toets wordt losser en de expressie van de afgebeelde personen steeds overtuigender. We zullen zien dat hij vaak koos voor dramatische composities waarin hij net een beslissende scene van een verhaal kon vastleggen. Mensen van de straat en zijn familie gebruikte hij vaak als model. Naast bijbelscènes heeft hij vele portretten, schuttersstukken en historiestukken gemaakt.

Lezing: De tragedie van de Katharen

De katharen beschouwde zichzelf als de erfgenamen van de ware christelijke nalatenschap. Het kathaarse gedachtegoed was gebaseerd op veel oudere (gnostische) dualistische ideeën, zoals de principes ‘goed en kwaad’ die niet met elkaar verenigd konden worden. Ze waren de meest geduchte tegenstanders van de katholieke kerk in de twaalfde en dertiende eeuw en werden door deze kerk genadeloos vervolgd.
Scroll naar boven