KIJKEN NAAR KUNST EN CULTUUR

ZOMERACADEMIE 2024

'Kunst is in wezen de bevestiging, de zegening en vergoddelijking van het bestaan.’

Friedrich Nietzsche, 1888

WAT IS KUNST???

Wie bepaalt eigenlijk wat kunst is?  Is kunst een kwestie van smaak?

In deze cursus gaan we aan de hand van intrigerende kunstwerken onderzoeken wat kunst is. Wat de betekenis van kunst is en wat kunstwerken ons kunnen vertellen en laten ervaren. Maar ook wat volgens een kunstenaar kunst is.

Kunst blijkt voor mensen altijd belangrijk te zijn geweest en zal dat ook altijd zijn. Wat kunst precies is daar denkt bijna iedereen anders over. Over dit complexe vraagstuk hebben zich door de eeuwen heen al velen gebogen. Volgens een van de 13 definities in Van Dale, is ‘kunst een handeling waarvoor bijzondere bekwaamheid is vereist’. Maar als dit zo is, is conceptuele kunst dan kunst? Dit soort vragen zijn exemplarisch voor de moderne en hedendaagse kunst. We zullen ontdekken dat het begrip kunst niet altijd dezelfde betekenis heeft gehad en dat de opvatting over kunst evolueert. Er ontstaan telkens nieuwe kunstvormen, (denk aan graffiti, performance art of videokunst) waardoor het idee over de functie en de aard van kunst verandert.

De vraag wat de betekenis van kunst is raakt aan het wezen van ons bestaan. Kunst is een essentiële waarde van een samenleving. Kunst kan sterke emoties oproepen (van geluk tot zelfs vernietigingsdrang); kunst kan een rol spelen bij sociale interactie en zelfs een therapeutische werking hebben. Tijdens de cursus krijgt u via een aantal kunstwerken de mogelijkheid om de betekenis of emoties bij uzelf te onderzoeken.

Andere belangrijke vragen die aan de orde komen, zijn: Wie bepaalt wat kunst is? Bestaat er hoge en lage kunst en wat is dat dan? Wat is of wanneer ben je een kunstenaar? Is het kunstenaarschap een roeping of is een kunstenaar een ondernemer? Of: Wat is kunstgeschiedenis en wiens verhaal is dat? Wie bepaalt eigenlijk wat of wie belangrijk is in de kunstwereld? En wie of wat bepaalt de prijs van een kunstwerk? Is iets kunst als het in een museum of galerie hangt? Wat is eigenlijk de functie van een museum? Moet kunst ons iets te zeggen hebben? 

Tot slot de vraag wat de kunst in de eenentwintigste eeuw te wachten staat. Hebben we weer behoefte aan meer ‘schoonheid’ in de kunst? En: nu we steeds meer ‘virtueel’ een museum kunnen bezoeken, missen we dan iets bij zo’n bezoek?

Kortom een cursus met een grote verscheidenheid aan boeiende vragen waarop een eenduidig antwoord ‘gelukkig’ niet te geven is. Kunst is meerduidig en zal ons altijd vragen blijven stellen en ons nieuwe inzichten, emoties en vreugde verschaffen.

De academie wordt live/fysiek gegeven aan de hand van kunstwerken, videofragmenten, muziek en literatuur.  Er is ruimte voor het uitwisselen van gedachten en vragen over de behandelde stof. 

MEER INFORMATIE VOLGT 

Inschrijven

    Scroll naar boven